Training & Coaching

Hebben jouw mensen de juiste kennis, skills en houding om de beoogde verandering of resultaatverbetering te realiseren?

 

Het Verbeterhuis brengt niet alleen het verbeterpotentieel in kaart, we helpen ook om dit te realiseren! We vinden het tof om andere mensen beter te maken en te laten excelleren. In onze verbeteraanpak is dus ook altijd voldoende aandacht voor de menselijke kant van de verbetering, om te zorgen dat de verandering ook echt duurzaam wordt geïmplementeerd. 

We kunnen op maat training & coaching van je mensen, team, of organisatie verzorgen. Niet alleen door de theorie uit te leggen, maar vooral ook door deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. We beschikken over expertise onder andere op het gebied van:

  • Agile
  • Lean
  • Design Thinking
  • Customer Experience
  • Product Ownership

Overige Diensten

Het Verbeterhuis realiseert duurzame prestatieverbeteringen. Dat doen we onder andere door de volgende diensten aan te bieden.

Operationele Prestatieverbetering

We brengen in kaart waar verbeterpotentieel ligt en hoe dat gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld als doelen niet worden gehaald, of als de klant- en medewerkertevredenheid achterblijft.

Customer Experience Optimalisatie

Wij brengen klantreizen in kaart en analyseren het gedrag en de behoeftes van de klant. Voor diverse kanalen en doelgroepen. Gericht op het behalen van de doelen op gebied van klanttevredenheid en kostenverlaging.

Project, Programma & Interim Management

Het Verbeterhuis helpt organisaties hun prestaties te verbeteren. Dit doen we ook door tijdelijke externe ondersteuning met de inzet van daadkrachtige professionals.

Digitale Transformatie

Wij helpen organisaties de stap te maken naar het denken vanuit de klant, het digitaliseren van bedrijfsprocessen en het borgen van gedrag die een wendbare organisatie mogelijk maakt.

Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie, team of mensen kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en laten we elkaar beter leren kennen. Met ons enthousiasme en onze expertise zorgen we ervoor dat je vraagstuk of dilemma wordt aangescherpt en denken we graag mee over de mogelijke oplossingsrichtingen.